Vodojem Benešov
Spolupráce se společností Voltcom
Voltcom 2014
Průmyslová zóna
Vodojem Benešov

Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany

Veškeré vyzdívky přes 250 m2 obkladů a kompletní zateplení s fasádou. Více fotografií naleznete na našem Facebooku.

Spolupráce se společností Voltcom
Se společností Voltcom máme uzavřenou roční smlouvu na spolupráci při jejich stavbách. Voltcom provádí rekonstrukce a stavby elektro, jako třeba Rozvodnice a Trafostanice a pokládají el.vedení a naše společnost Dasko realizuje práce stavební, zemní a pokladačské.
Výčet staveb, na kterých jsme spolupracovali:
 • Rekonstrukce trafostanice Praha 1, ulice Navrátilova
 • Oprava trafostanice – Praha Nusle
 • Obnova revizní stanice 2960 – část ČEZ a Ceský rozhlas
 • Obnova revizní stanice 2960 – část PRE
 • Stavební práce na kabelové trase a objektu – Praha, Malešice
 • Obnova společné trafostanice – Praha 1, Nové Město
 • Obnova trafostanice Praha 9, Vysočany
 • Přestavba objektu Vodárna Kopanina – Praha 5
 • Výstavba nové trafostanice GTS – Praha2, Vinohrady
 • Oprava trafostanice na Francouzském Institutu – Praha 1
 • Obnova trafostanice – Praha1, Václavské náměstí
 • Stavební práce na dokončení 2. Etapy HC Sparta Praha
 • Stavební výpomoc při přeložce kabelů VN – Praha, Dejvice
 • Rekonstrukce DŘT (dispečerská řídící technika) – Praha, Klárov 1. etapa
 • Zrušení trafostanice a kabelů – Praha 1, Vodičkova ulice, stavební rekonstrukce uvolněných prostor
Voltcom 2014

Foto uvolněných a opravených prostor po zmenšení rozvodny 22 kV a instalace kompaktních rozváděčů do stavebně připravených prostor v suterénu.

Foto železobetonového skeletu trafostanice usazeného do štěrkového lože realizovaného v předstihu na podzim 2014.

Zde jsou fotografie kabelových tras.

Foto z přípravy jam a rýh pro založení chrániček u Burger Kingu v Chodovské a foto rozsahu výkopů v ulici Chodovská, vedoucího k objektu JLV – Jídelní a lůžkové vozy.

Průmyslová zóna

Projektant:

Ing. Arch. Jaroslav Daďa

Konžská 644/2

160 00 Praha 6

Termín zahájení: 01.08.2008

Termín dokončení: 19.05.2009

DASKO s.r.o. realizovalo jako generální dodavatel výstavbu průmyslového areálu v Sázavě. Jednalo se o vybudování přípojek a následnou realizaci výstavby administrativní budovy a dvou ocelových hal.

Administrativní budova je třípodlažní železobetonový skelet založený na patkách . V prvních dvou patrech se nacházejí kancelářské prostory a technologické zázemí společností DASKO, DASKO INVEST a DASKO stavebniny (kotelna, servovna).

Střecha je zateplena, vrchní vrstva je provedena z asfaltových pásů. Součástí areálu jsou i dvě ocelové haly. Obě haly jsou založeny na železobetonových patkách.

Hala A o rozm . 12 x 25 m a výšce v hřebeni 4,5 m je provedena jako zateplená a slouží jako prodejna stavebnin. V části haly je provedeno sociální zařízení sloužící pro zaměstnance společnosti a návštěvníky sousedního kempu. Podlaha haly je provedena jako drátobeton.

Hala B o stejných rozměrech je provedena jako nezateplená. Předpokládané využití haly je jako truhlářská dílna. Součástí areálu byla rovněž výstavba areálových zpevněných a parkových ploch a vybudování dvouproudé příjezdové komunikace s chodníkem.

Finální povrchová úprava zpevněných ploch je v kaleném stěrku. Přístupové chodníky jsou provedeny v zámkové dlažbě Celková plocha zpevněných ploch je 550 m2 a plocha chodníků 120 m2

Menu