Projektant:

Ing. Arch. Jaroslav Daďa

Konžská 644/2

160 00 Praha 6

Termín zahájení: 01.08.2008

Termín dokončení: 19.05.2009

DASKO s.r.o. realizovalo jako generální dodavatel výstavbu průmyslového areálu v Sázavě. Jednalo se o vybudování přípojek a následnou realizaci výstavby administrativní budovy a dvou ocelových hal.

Administrativní budova je třípodlažní železobetonový skelet založený na patkách . V prvních dvou patrech se nacházejí kancelářské prostory a technologické zázemí společností DASKO, DASKO INVEST a DASKO stavebniny (kotelna, servovna).

Střecha je zateplena, vrchní vrstva je provedena z asfaltových pásů. Součástí areálu jsou i dvě ocelové haly. Obě haly jsou založeny na železobetonových patkách.

Hala A o rozm . 12 x 25 m a výšce v hřebeni 4,5 m je provedena jako zateplená a slouží jako prodejna stavebnin. V části haly je provedeno sociální zařízení sloužící pro zaměstnance společnosti a návštěvníky sousedního kempu. Podlaha haly je provedena jako drátobeton.

Hala B o stejných rozměrech je provedena jako nezateplená. Předpokládané využití haly je jako truhlářská dílna. Součástí areálu byla rovněž výstavba areálových zpevněných a parkových ploch a vybudování dvouproudé příjezdové komunikace s chodníkem.

Finální povrchová úprava zpevněných ploch je v kaleném stěrku. Přístupové chodníky jsou provedeny v zámkové dlažbě Celková plocha zpevněných ploch je 550 m2 a plocha chodníků 120 m2

Menu