Termín zahájení: 01.04.2009

Termín dokončení: 30.06.2009

Dasko, s.r.o. provedlé nejprve demontáž historického špejcharu postupným rozebráním a přemístěním do tábořiště U hrocha.

Pak mohla být provedena samotná realizace zahradního domku sloužícího jako odpočinková plocha pro majitele nemovitosti.

Jedná se o stavbu s kamennými pohledovými zdmi, tesařskou nástavbou a zastřešení beton. taškami.

V podkroví vznikl prostor pro odkládání sezónních věcí objednatele. Centrálním místem zahradního domu je krbové těleso s okolními odkládacími a pracovními plochami.

Součástí pracovní plochy je i elektrický tál určený pro tepelnou přípravu pokrmů. Dvířka skříněk jsou provedeny jako kovářská práce.

Pracovníci provedli veškeré práce dle požadavku objednatele ve velmi vysoké kvalitě.

Menu