Rekonstrukce kaple sv. Prokopa a studánky Vosovka
Rodinný dům Oleško
Chalupa Orlík
Zahradní domek
Rekonstrukce kaple sv. Prokopa a studánky Vosovka

Naše společnost Dasko, s.r.o. rekonstruovala zajímavý areál v Sázavě, kde se nachází kaplička sv. Prokopa a pozůstatky lázeňských domů.

Majitelé kapličky a pozemku, na kterém se nachází pozůstatky lázeňských domů, přenechali zmiňované pozemky městu Sázava. Město se rozhodlo tyto objekty zrekonstruovat, aby se opět staly pozoruhodnou památkou Posázaví. Město na tuto rekonstrukci získalo dotace a naše společnost Dasko s.r.o. vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci.

Práce, které naše společnost prováděla:

Parkové úpravy:

 • Obnovení původních cest a cestiček, obnovení malého schodiště, doplnění cestiček o nové cestičky a provedení centrálního schodiště spojující všechny 3 horizonty parku

Pozůstatek domu – sklep:

 • Vyčištění prostoru od křovin, listí
 • Vyčištění podlah sklípku
 • Vyzdívky z kamene – boční, podélné zídky
 • Oprava kamenné dlažby ve sklípku
 • Zpevnění plochy nad sklípkem pro umístění altánku

Pozůstatek domu v jihozápadní části:

 • Zpevnění torza zdi
 • Vyčištění torza od náletů a listí
 • Vyspárování vrchních spár
 • Horní část zdiva bude přikryta folií a drnem

Kaplička:

 • Odvlhčení stěn
 • Oprava střešní krytiny
 • Oprava fasády
 • Oprava vnitřních ploch

Zahradní altánek:

 • Oprava a rekonstrukce původního dřevěného altánku, který je v dezolátním stavu

Oplocení pozemku:

 • Plot u kapličky
 • Plot u tratě
 • Plot u lesní cesty
 • Zábradlí u lesní cesty
 • Plot mezi sezením a kapličkou

Studna a kašna u kapličky:

 • Demontáž pumpy
 • Položení vodovodního potrubí
 • Betonáž základové patky pro pumpu
 • Zrestaurování barokního kalichu
 • Úprava krytu studánky

Sezení a brána:

 • Sezení z bílých cihel
 • Oprava sloupů okolo brány
 • Nový nátěr brány

Znovuvysvěcení kaple sv. Prokopa V Lázních 25.4. 2010

Nový pražský arcibiskup Dominik Duka vysvětil čerstvě opravenou kapli sv. Prokopa V Lázních. Naše společnost je velmi ráda, že se mohla na rekonstrukci kaple podílet a zajistit tak Sázavě další zajímavou památku pro místní i pro turisty.

Rodinný dům Oleško

Projektant:

PPS Projekty

Ing. Pavla Suchomelová

Praha – Lipence

Termín  zahájení:          01.10.2006

Termín  dokončení:       31.03.2008

Firma DASKO s.r.o. prováděla realizaci stavby rodinného domu.

Jedná se o třípodlažní zděný objekt s  garáží pro dva automobily. Jednotlivá patra jsou vždy uskočena o půl patra proti předchozímu. Obvodové  zdivo je vyzděno z pálených tvarovek porotherm.

Krovy domu jsou provedeny ze sbíjených vazníků a trámových konstrukcí. Střešní krytina je z TiZn plechů.

Fasádu tvoří kombinace dřevěné doškové krytiny a kamenného obkladu. nější výplně otvorů tvoří prvky z europrofilů  s izolačním dvojsklem. vláštností projektu je dodávka dvou nedělených oken s pevným zasklením s rozměry 2,60 x 5,50m a 2,38 x 4,20m.

Součástí dodávky je i realizace oplocení rodinného domu. Plot je z části kamenný (200m), dřevěný (80m) a pletiva (100m).

V roce 2008 provádí firma terénní úpravy kolem celého rodinného domu. Práce byly provedeny v kvalitě požadované objednatelem.

Chalupa Orlík

Projektant:

Ing. Arch. Jaroslav Daďa

Konžská 644/2

160 00 Praha 6

Termín zahájení: 01.01.2006

Termín dokončení: 31.12.2007

Tvoří jej dva obdélné přízemní hranoly zastřešené sedlovou střechou, svírající tvar písmene L. V průniku objektů je vložena centrální část s otevřeným atriem (věží), která nepravidelně zasahuje do obou objektů.

Atrium je kruhový prostor s venkovní krbem, centrum kompozice, do něhož ústí hlavní obytné místnosti obou křídel.

Obě křídla jsou řešena tradičními technologiemi, omítané zdivo, keramické stropy, dřevěný krov + břidlicová krytina.

Centrální část je v kontrastu pojata z lomového kamene a obsahuje ploché střechy řešené jako pochozí terasy.

Kontakt přízemí se zahradou je zprostředkován přes dřevěné palubové terasy. K východní štítové zdi severního křídla je přistavěno kryté stání pro osobní automobil.

Dlažba v okolí objektu a rampa do suterénu bude provedena z plochých kamenů. Plocha dvora a příjezdové komunikace bude mít štěrkový povrch.

Zdrojem tepla je elektrokotel v kombinaci s možností spalování dřeva. Topný systém je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody. V přízemí je ve všech obytných a hygienických místnostech s keramickou dlažbou použit systém podlahového vytápění.

Ostatní prostory přízemí a celé podkroví je řešeno radiátory.

Zahradní domek

Termín zahájení: 01.04.2009

Termín dokončení: 30.06.2009

Dasko, s.r.o. provedlé nejprve demontáž historického špejcharu postupným rozebráním a přemístěním do tábořiště U hrocha.

Pak mohla být provedena samotná realizace zahradního domku sloužícího jako odpočinková plocha pro majitele nemovitosti.

Jedná se o stavbu s kamennými pohledovými zdmi, tesařskou nástavbou a zastřešení beton. taškami.

V podkroví vznikl prostor pro odkládání sezónních věcí objednatele. Centrálním místem zahradního domu je krbové těleso s okolními odkládacími a pracovními plochami.

Součástí pracovní plochy je i elektrický tál určený pro tepelnou přípravu pokrmů. Dvířka skříněk jsou provedeny jako kovářská práce.

Pracovníci provedli veškeré práce dle požadavku objednatele ve velmi vysoké kvalitě.

Menu