Ředitel společnosti tímto vyhlašuje následující politiku kvality služeb:

Naším cílem je udržovat a prohlubovat důvěru současného zákazníka a novým zákazníkům vyjít vstříc. O splnění této vize chce společnost DASKO s.r.o. usilovat trpělivou a kvalitní prací, dobrým a kvalifikovaným přístupem k potřebám zákazníka prostřednictvím všech svých zaměstnanců tak, aby se tato vize stala pro všechny zaměstnance firmy prioritním a nikdy nekončícím úkolem.

Politika kvality je vytvořena s cílem průběžně zlepšovat nabízené a prováděné činnosti, stejně jako i zvyšovat efektivnost a produktivitu těchto činností. Politika kvality představuje stav reálně dosažitelný a poté udržitelný prostřednictvím cílů kvality.

Při naplňování politiky kvality platí:

  1. Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritní a jsme si plně vědomi, že pouze spokojený zákazník se k nám bude vracet
  2. Jedním ze základních pilířů našeho systému managementu je naše komunikační otevřenost jak k vlastním zaměstnancům, tak k široké veřejnosti
  3. Spokojenost zákazníka a současně dodavatele. Spokojenost zákazníka je prvořadým úkolem veškerých našich činností, jedná se o přání a požadavky z oblasti řízení kvality, způsobu a termínu dodání  a komunikace se zákazníkem. Spolupráce začíná od definování požadavků zákazníka, až po předání dodávaných prací.
  4. Kvalita dodávaných prací. Naší prioritou je zvyšovat prestiž a prohlubování důvěry našeho zákazníka v naší práci. Jsme si vědomi, že trvale vysoká úroveň kvality naší práce přináší i zvýšení důvěry našeho zákazníka.
  1. Účast všech zaměstnanců na zlepšování systému kvality. Všichni pracovníci jsou seznámeni s dokumentací systému řízení kvality v rozsahu svých činností a jsou si vědomi povinnosti, vyplývající z vyhlášené politiky kvality. Jsou povinni platné postupy uplatňovat v praxi a v rámci svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování systému kvality. Průběžným výcvikem a vzděláváním zaměstnanců zajišťujeme zlepšování kvality vlastních služeb.
  2. Spokojenost a odbornost zaměstnanců. Vedení společnosti si uvědomuje spojitost mezi spokojeností svých zaměstnanců a kvalitou prováděných prací. Záměrem je vytváření takových pracovních podmínek včetně osobního rozvoje pracovníků a vztahů ve společnosti, které zvýší vzájemnou důvěru všech zaměstnanců a tím i zvýšení kvality práce dle požadavků systému kvality.
  3. Závazek trvalé shody s požadavkem norem. Vedení společnosti se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky k zajištění požadované kvality práce včetně plnění právních a jiných požadavků, kterým společnost podléhá. Jsme si vědomi, že pouze spokojený zákazník se k nám bude vracet.

Danko Martin

Jednatel společnosti

Menu