Výčet materiálu by byl strašně dlouhý, uvádíme tedy příklady

  • Štuky, jádrové omítky, zdicí malty, sanační omítky, nivelace (Cemex, Sakret, Weber Terranova)
Menu